Kariera

Zmiana czasu a wynagrodzenie pracowników – Jak rozliczyć?

Zmiana czasu z letniego na zimowy, która miała miejsce w nocy z 28 na 29 października 2023 roku, nie tylko wpływa na ustawienie zegarków, ale również stwarza wyzwania dla działów kadr i płac. Warto zastanowić się, jak ta zmiana wpłynie na wynagrodzenie pracowników, zwłaszcza tych, którzy pracują w porze nocnej. Poniżej przedstawimy główne aspekty tego problemu oraz możliwości, które pozwolą przygotować się działom kadr na takie wyzwania.

Zasady pracy w godzinach nocnych w 2023 roku

Warto podkreślić, że praca w nocy wiąże się z dodatkowymi regulacjami dotyczącymi wynagrodzenia.

Praca w porze nocnej obejmuje okres od 21:00 do 7:00, a jej czas trwania wynosi 8 godzin.

Istnieją także szczególne ograniczenia dla pracowników wykonujących pracę szczególnie niebezpieczną.

Dodatek za pracę w godzinach nocnych

Pracownikom pracującym w nocy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 20% stawki godzinowej, która wynika z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dodatek ten jest doliczany do wynagrodzenia pracownika i różni się w zależności od miesiąca:

  • W październiku 2023 r. wynosi 4,09 zł brutto
  • W listopadzie 2023 r. 4,50 zł brutto

Zmiana czasu a praca w nocy – Czy występują nadgodziny?

Zmiana czasu z letniego na zimowy oznacza wydłużenie czasu pracy o godzinę. Pracownicy wykonujący pracę w nocy w tym dniu przekraczają wymiar czasu pracy, co skutkuje koniecznością rekompensaty w postaci dodatków za godziny nadliczbowe.

Jakie wynagrodzenie i dodatki dla pracownika w związku ze zmianą czasu?

Pracodawca może zrekompensować pracownikowi przepracowaną nadgodzinę poprzez:

  • Wypłatę wynagrodzenia z dodatkiem nocnym oraz dodatkiem za godzinę nadliczbową.
  • Alternatywne udzielenie czasu wolnego na wniosek pracownika lub przyznanie czasu wolnego z inicjatywy pracodawcy

Dział kadr i płac w obliczu wyzwań

Zmiana czasu z letniego na zimowy wiąże się z koniecznością skutecznego zarządzania czasem pracy pracowników, zwłaszcza tych pracujących w nocy. Działy kadr i płac muszą być przygotowane na rozliczanie dodatków za pracę w nocy oraz nadgodzin, wynikających z tej zmiany.

Konieczność szkolenia dla działów kadr i płac

W obliczu tych wyzwań działom kadr i płac zaleca się skorzystanie z profesjonalnych szkoleń z prawa pracy, które pomogą w zrozumieniu i skutecznym zastosowaniu przepisów dotyczących pracy w nocy i zmiany czasu.

Skorzystaj ze szkoleń w Centrum Verte!

Centrum Verte oferuje specjalistyczne szkolenia prawo pracy, dostosowane do aktualnych przepisów. Dzięki szkoleniom zdobędziesz niezbędną wiedzę, aby sprawnie zarządzać czasem pracy pracowników w kontekście zmiany czasu.

Podsumowanie

Zmiana czasu z letniego na zimowy stwarza istotne wyzwania dla działów kadr i płac, zwłaszcza przy pracy nocnej. Dzięki zrozumieniu zasad wynagradzania pracowników w tym kontekście oraz skorzystaniu z odpowiednich szkoleń z prawa pracy firmy mogą sprawnie zarządzać procesami, minimalizując ryzyko błędów i nieporozumień.

Powiązane artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button